Koncept

- Beautiful, traditional furniture design and pure, natural piano sound -

Schouw Digital Piano House og vore produkter er udviklet af Henrik Schouw, der gennem et halvt århundrede har spillet Soft Piano Music, der lyttes til ind- og udland. Hans rigt facetterede baggrund - først og fremmest som pianist men også som reklamemand, designer og multi-håndværker - er den ballast, der er grundlaget for hans opfindelser bl.a. med flygler og andre pianotyper. En self-made herre med et fantastisk godt gehør og en sjælden harmonisans kombineret med et legendarisk blødt anslag.


Som erfaren pianist har Henrik Schouw mødt utallige flygler og klaverer, studeret deres historie og konstruktion, tilegnet sig viden om, hvordan lyd skabes både akustisk og digitalt – og fundet en fællesnævner for at udnyttelse af såvel de akustiske som de digitale fordele. Kort fortalt: fået akustiske flygler til at spille digitalt og digitale flygler til at spille akustisk!


Flyglets over 200-årige historie begynder med et kabinet med en vandret sangbund og et stort låg, der skal sprede musikken ud i rummet. Konstruktionen er stadig uændret – fordi det giver den optimale lydgengivelse. Derfor kan det undre, at et flygel med åbent låg stort set kun ses i koncertsale og i pianoforretninger… alle andre steder – i private hjem, i restauranter, skoler etc. er flygellåget altid lukket. Det giver en ringere lyd – men det er den eneste måde, man kan dæmpe lyden, der som oftest er for kraftig til det rum, flyglet står i. Det digitale system har løsningen: en volumenkontrol, der kan dæmpe lyden, så den passer til rummets størrelse.


I over 200 år har man accepteret, at et flygel kun kan flyttes af professionelle flyttefolk og skal stemmes ved hver flytning. Det digitale system har løsningen: Alt det tunge i et flygel – jernramme, strenge, mekanik og den kraftige bundafstivning kan undværes, så vægten reduceres 50-70%. Nu kan flyglet nemt flyttes – og det skal aldrig stemmes.


Pianister, der møder et ukendt flygel, skal først finde ud af, hvordan flyglet reagerer på pianistens anslag. Nogle tangenter er mere slidt i mekanikken end andre. Det digitale system har løsningen: Der er ingen slitage, og flyglet gør nøjagtigt, hvad pianisten forventer.


Alle digitale flygler mangler den akustiske efterklang og de akustiske overtoner. Det akustiske system giver løsningen: Man indbygger en sangbund i det digitale flygel.


Digitale flygler har som regel ”navlestrenge” der hænger ned under flyglet som ledninger. Henrik Schouws løsning er hule og hængslede ben med bøsninger ved gulvet for ind- og udgange af diverse ledninger.


Digitale pianoer fra Østen spiller som regel med overstyret bas og understyret diskant. Henrik Schouws løsning er at indbygge højttalerne i et stereo-højttalerkabinet, hvorved hele klaviaturet bliver homogent lydmæssigt – bas, mellemtoneleje og diskant passer sammen. Og højttalerne skal pege opad og ikke ned i gulvet eller vandret ud under klaveret.


Digitale flygler har som regel et betjeningspanel placeret lige ved tangenterne. Henrik Schouw placerer betjeningspanelet lige under nodestolen – hvor øjnene for det meste er rettet mod.


Ovenstående er nogle af de tanker, der er grundlaget for produktionen hos Schouw Digital Piano House, hvis produkter må siges at være af uovertruffen lydmæssig kvalitet og gennemtænkte til mindste detalje. Vi har opfundet det sammenklappelige flygel, der kan håndteres af én person, og vi har opfundet det digital-akustiske flygel, der nemt kan flyttes. Vi producerer helt nye miniflygler, og vi genbruger gamle flygelkabinetter til digital-akustiske flygler med autensitet og historie. Og vi gør det med respekt for flyglets oprindelige udstråling – det digitale er skjult, når flyglet ikke bruges, og der er kun en enkelt ledning tilsluttet pedalkassen.


Østergade 26, DK-6270 Tønder 

Tlf. (+45) 3325 0014 / Mob. (+45) 4028 0944

 CVR 1642 6334