Verner Lassen

- Beautiful, traditional furniture design and pure, natural piano sound -

Lars Frederik Verner LassenPianofortefabrikant i Kbh. 1853-1883.

Født 29.3.1822 i Asminderød, død 12.10.1885 Kbh. Søn af indsidder Lars Lassen. Gift med Emilie Juliette Axeline Hansen (født ca. 1836 i Kbh., død 25.1.1885).

Ifølge Folketællingen 1845 var han svend hos pianofortebygger Joachim Boesen i Hillerød, herefter sandsynligvis ansat hos C.C. Hornung (lykønskning 1851). Etablering 1853. I 1854 byggede han 1 piano om ugen. Fra 1865-72 byggede han 80 patent-flygler.  Er på et tidspunkt anført som L. F. Verner-Lassen.

 

11.1.1867 10 års eneret på pianoforter med sangkasse. Udstilling i Kbh. 1872.


Fra 1870-79 kaldte han sig Verner Lassen & Co., og fra 1879-83 Verner-Lassen & Co., samarbejdet har måske været A. Arvesen. Produktionen ophørte omkring 1883 – herefter klaverstemmer.

Østergade 26, DK-6270 Tønder 

Tlf. (+45) 3325 0014 / Mob. (+45) 4028 0944

 CVR 1642 6334