I P Sørensen

- Beautiful, traditional furniture design and pure, natural piano sound -

Johan Peter SørensenPianofortebygger i Kbh. 1847-1870.

Født i Kbh. 17.6.1811, død i USA 1870. Arbejdede 12 år i udlandet (ca. 1825 ?-1837 ?) i Frankrig, Italien og andre europæiske hovedstæder for at lære piano-håndværket. Havde i 1844 været ansat i længere tid hos Andreas Marschall i Kbh. Var i 3 år medbestyrer af C. C. Hornungs fabrik indtil sommeren 1845 (måske fra 1842, hvor C. C. Hornung flytter fra Slagelse til Kbh.?). Borgerskab som musikalsk instrumentmager i Kbh. 19.2.1848.

Byggede klaverer og taffelklaverer af meget speciel udformning, meget forskellige.

J. H. Ehlert og Emil Felumb stod i lære hos J. P. Sørensen. Ægteparret rejste til USA den 4.7.1870 for at undersøge, om de kunne etablere sig dér – han var da 59 år gl. og døde allerede 25 dage senere den 29.7.1870. Alle private ejendele samt 12 halvfærdige pianoer var blevet solgt på auktion inden afrejsen til Amerika. Salget kunne ikke dække boets gæld, så enken måtte rejse hjem og tage ophold hos sin søster og svoger, falleret.

 

Ansatte:

Ehlert, Julius Harald, i lære som instrumentmagersvend indtil ca. 1862. Selvstændig 1867.

Felumb, Jens Emil, i lære i 6 år indtil ca. 1867 som snedker. Selvstændig 1872.

Meilgaard, Fritz Carl Albert Emmanuel, instrumentmagersvend i 1869 (herefter hos I. H. Ehlert)

 

Det vides, at han i 1847 havde 1 ansat men endnu ingen produktion. Julius Harald Ehlert er kommet  lære ca. 1856, blev uddannet instrumentmagersvend og sluttede 1862. Samme år er Jens Emil Felumb antagelig kommet i lære som snedker og sluttede 1867. Herefter figurerer en instrumentmagersvend, Fritz C. A. E. Meilgaard i 1869 – han er måske ansat i 1867.  Hypotese: I.P. Sørensen havde kun 1 ansat ad gangen – derfor kan produktionen kun have været beskeden – 10 -12 stk. pr. år, tilmed var stort set alle pianoer forskellige, så der har ikke været nogen (hurtigere) serieproduktion.

 

Østergade 26, DK-6270 Tønder 

Tlf. (+45) 3325 0014 / Mob. (+45) 4028 0944

 CVR 1642 6334