Brd Caspersen

- Beautiful, traditional furniture design and pure, natural piano sound -

BRØDRENE CASPERSEN

 

Christian Caspersen (født 3.2.1874 i Svendborg, død i 1939, gift med Helene Constance Simonsen der døde 11.4.1919 i Århus), pianoforteforhandler i Århus 1904-39. C. Caspersen er indskrevet på Sorø Akademi i 1888 og er i handelslære 1893 i Kolding og Aalborg. Uddannet som instrumentmager hos Hindsberg. Etableret 1903 i Århus som pianostemmer, og fra 1904 forhandles pianoer fra Hindsberg og Steinway & Sons. Pianofortefabrikant i Århus fra 1913 til 1919.

Broderen Viggo (død i Århus 25.1.1925) optages i firmaet, der nu kaldes Brødrene Caspersen, men udtrådte før 1918 og fungerede herefter som pianostemmer i Århus. Navnet Brdr. Caspersens Pianomagasiner ses på adskillige klaverer, der må være af andre fabrikater og også importeret fra bl.a. Tyskland.

 

I 1911 ”grundlagdes en elektrografpianofabrik” – man indbyggede selvspillere i klaverer. På sit højeste skal fabrikken have beskæftiget 80 mand. Den blev nedlagt 1919.

 

Brdr. Caspersen og Th. Thorsen & Søn havde et samarbejde, bl.a fik Brdr. Caspersen fremstillet pianostrenge hos Th. Thorsen & Søn.

 

”Den sidste Thorsen” var ansat hos Brdr. Caspersen – det må være Alfred Thorvald Thorsen (født 2.11.1884 i Århus, overtog fabrikken Th. Thorsen & Søn i 1918. Arbejdede for inden bl.a. hos A. C. Sundahl, Herm. N. Petersen og Tang Jensen. Byggede ligestrengede opretstående pianoforter. Satte også navn på tyske pianoer.).

 

 

Christian Caspersen havde flg. Børn:

Knud Caspersen

Ejnar Caspersen

 

På et senere tidspunkt i 1947 genoptages pianofabrikation ved sønnen Ejnar Caspersen (1913-1997) til 1987. Han er uddannet pianoinstrumentmager på faderens fabrik.

 

I 1969 flyttede fabrikken til Hedegård ved Ejstrupholm. Specialiserede sig i små, elegante pianetter og byggede også pianinoer.

 

Ejnar Caspersen var behjælpelig med at etablere Egtved Pianofabrik i 1980´erne, kom på den nye virksomhed og enkelte lærlinge på Egtved Pianofabrik fik specialuddannelse hos Brdr. Caspersen

Østergade 26, DK-6270 Tønder 

Tlf. (+45) 3325 0014 / Mob. (+45) 4028 0944

 CVR 1642 6334